Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
За този блог
Автор: riba
Категория: Хоби
Прочетен: 1024971
Постинги: 146
Коментари: 176
Гласове: 4111
Архив
Календар
«  Януари, 2010  >>
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Един блог за рибите в помощ на рибарите, всичко свързано с рибата и риболова, начини на ловене и места за успешен риболов, а също така и чалъмите при риболова и някоя друга рецепта.
Автор: riba Категория: Хоби
Прочетен: 1024971 Постинги: 146 Коментари: 176
Постинги в блога от Януари, 2010 г.
image Кратка история на тресковите риби

Тресковите риби са едни от най-разпространените видове в националните морски кухни на всички крайморски и крайокеански народности в Северна Америка, Европа и някои части на Азия. Причината за това се крие във факта, че са били източник на изобилната и жизненоважна храна за бързо нарастващото население на европейските крайморски нации през средните векове. Лесното опушване и осоляване е давало възможност за търговия и по суша. Вероятно за търговските пътища на рибата може да се напише толкова, колкото и за пътя на коприната, затова ще се спра до тук.

През петдесетте до седемдесетте години на миналия век са се водили три търговски войни за скъпоценните трескови риби. В днешно време трескоподобните са едни от най-консумираните риби в световен мащаб. Важни са за икономиките на САЩ, Обединена Европа (северно европейските страни) и почти изцяло изграждат износа на Гренландия. 

Какво представляват треските и трескоподобните риби?

Трескоподобните риби са соленоводни морски или океански риби. Според зоологичната систематика на рибите трескоподобните са голям разред, обхващащ същинските трески, тресковия хек, мерлузния хек и други. Докато хековете са по-близки до семейство същинските трески, явявайки се подсемейство, то мерлузите споделят с треските само общия разред - трескоподобни. 

Рибарите по света наричат с едно и също име двете приличащи си риби от различни семейства: трескоподобни хекове (подсемейство Phycinae в Същински трески) и мерлузоподобни хекове (подсемейство Мерулзови в Мерлузоподобни). Важно е да не бъркаме бялата риба с трескоподобните риби, понеже последните са в съвсем отделен и равнопоставен разред - бодлоперки (костурови).

Достатъчно зоология. Като изключим еволюционните си общи линии, от гледна точка на храненето трескоподобните риби споделят само общ среден състав на протеин - около 17-19%. Мазнините варират в рамките на 0,5-5%. 

Видове трески и трескоподобни риби

Тихоокеанска треска (Gadus macrocephalus) - живеят в дълбоки води, като се предполага че могат да навлязат до 900 м. дълбочина. По размер достигат до половин метър, при среден такъв около 30-35 см. и тегло до 15 кг., при средно около 6-8. Лови се най-вече по западния бряг на САЩ. Повечето от непродадената риба се прави на сурими. Сурими е рибна паста, която ние сме консумирали в състава на българските рибни пръчици, известни като рачешки рулца. За незапознатите - там няма раци! Рибната надпревара за най-добър улов в подстъпите на Северно море и Северния ледовит океан е била част от икономическата надпревара между САЩ и бившия Съветски съюз. В резултат на безконтролния улов сега този вид е сред застрашените подобно на атлантическата треска и рибата тон. 

Атлантическа треска (Gadus morhua) - расте до два метра. Теглото й достига до 50 кг, с което в пъти превишава тихоокеанския си събрат. В резултат на свръх развъждане е започнала надпревара между САЩ и Канада от едната страна на атлантика и между европейските северни държави в Северно море. Резултатът е все по-намаляващ улов на атлантическа треска.

Европейска мерлуза (Merluccius merluccius) - живеят на дълбочини между 150 и 500 метра. Достигат до 1,35 метра и 15 кг. 

Трескоподобен (ирландски) Хек (средно за видовете). Със средна дължина 25 до 45 см. и тегло 5-8 кг. Внесен е от Ирландия за САЩ преди два века. 

Treskopodobnite fish are colorful vegetable coloring of prey species. Their meat is lean, but also dry. Need extra sauce with vegetable oil. Contain low levels of cholesterol, and liver oil of the real cod is among the most vitamin A-rich animal food sources. Learn more!
Brief history of fish treskovite
Treskovite fish are among the most common species in the national cuisines of all marine and coastal krayokeanski peoples in North America, Europe and parts of Asia. The reason for this lies in the fact that they were abundant source of food and vital for the rapidly growing population in the coastal nations in the Middle Ages. Easy smoking and salting gave an opportunity for trade and land. Probably for the trade routes of the fish can write as much as the way of silk, so I will focus here.

In the fifties to the seventies of last century were fought wars for three trading treskovi precious fish. Nowadays treskopodobnite are among the most consumed fish in the world. Are important to the economies of the United States, United Europe (north European countries) and exports make up almost entirely of Greenland.

What are fever and treskopodobnite fish?
Treskopodobnite fish are saltwater sea or ocean fish. According to zoological systematics of fishes are treskopodobnite large order covering the actual chips, treskoviya hake, hake and hake. While hekovete are closer to real family splinters, occurring subfamily, hake share it with a fever only general Order - treskopodobni.

Fishermen in the world called by the same name both resemble their fish from different families: treskopodobni hekove (subfamily Phycinae in Earless chips) and merluzopodobni hekove (subfamily Merulzovi in Merluzopodobni). It is important not to confuse the white fish treskopodobnite fish because they are in a completely separate and equal Order - Perciformes (kosturovi).

Zoology enough. Apart from their common evolutionary lines in terms of feeding fish treskopodobnite only share a common protein composition of the medium - around 17-19%. Fat within the range 0,5-5%.

Treskopodobni species of fish and chips
Pacific cod (Gadus macrocephalus) - live in deep waters, suggesting that may enter up to 900 m depth. Size reached half a meter, so an average about 30-35 cm and weight 15 kg., With an average around 6-8. Fished mainly along the western coast of the United States. Most of the unsold fish is made of surimi. Surimi is a fish paste, which we consumed in the composition of Bulgarian fish sticks, known as racheshki rolls. For the uninitiated - there is no crabs! Fishing competition for the best catches in the foot of the North Sea and Arctic Ocean was part of the economic race between the U.S. and the former Soviet Union. As a result of uncontrolled fishing now that is among the endangered species like cod and tuna.

Cod (Gadus morhua) - grows to two meters. Her weight reached 50 kg, which at times exceed their fellow Pacific. As a result of breeding a super race began between the U.S. and Canada from one side of the Atlantic and between European countries in the northern North Sea. The result is an ever-decreasing catches of cod.

European hake (Merluccius merluccius) - live at depths between 150 and 500 meters. Reached 1.35 meters and 15 kilograms.

Treskopodoben (Irish) Hake (average for the species). With an average length of 25 to 45 cm and weighing 5.8 kg. Was imported from Ireland to the United States two centuries ago.

Категория: Хоби
Прочетен: 2842 Коментари: 1 Гласове: 2
Последна промяна: 09.03.2010 16:15
Търсене

Спечели и ти от своя блог!