Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
За този блог
Автор: riba
Категория: Хоби
Прочетен: 993873
Постинги: 146
Коментари: 176
Гласове: 4111
Архив
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Постинг
08.09.2009 22:43 - Лефер, Bluefish
Автор: riba Категория: Хоби   
Прочетен: 19012 Коментари: 3 Гласове:
4

Последна промяна: 22.09.2012 08:39


 

 

image

Bluefish, Bluefish (Pomatomus saltatrix)

Дължина на тялото до 70 - 100 см, тегло до 15, рядко 20 кг. Разпространение: в тропичните и субтропичните части на Атлантическия, Индийския и южните части на Тихия океан. В Черно море се среща сравнително рядко. Биология: стадна, топлолюбива риба, обитаваща откритите морски райони. Извършва размножителни, хранителни и зимувални миграции. Появява се през май - юни пред българските брегове, зимува в Мраморно море. Съзрява полово на 2 - 3 години, размножава се през през юли - септември. Личинките се хранят със зоопланктон и ларви на мекотели, а възрастните риби - изключително с риба. Нараства бързо. Ценен стопански вид. Минималния допустим размер за улов според закона у нас е 28 см.
 

image Леферът е типичен нощен морски хищник,който гони всичко,което бяга от него и то без умора и без почивка.Дребният лефер се наричат чернокоп.Тези рибки са като пирани,когато се съберат на стада-унищожават 3 пъти повече риба,от колкото изяждат.
Леферът се слави с отличните си вкусови качества сред морските риби.Някои хора твърдят,че е грехота опитен рибар да не нагости свой близък гост с лефер на скара.
Ако старият морски вълк мине метър с друг вид риба,то той не те има за скъп и близък приятел и не си заслужил уважението му.
Леферите до 500гр. се наричат Чернокопи.
Лови се есента на чепаре от лодка както и на дъно и плувка.

  Използвана стръв при ловене на Лефер

Леферът- се лови най-често през есента от началото на месец септември до края на октомври, при по-топла година до средата на ноември.Известни примамки за риболов на лефер са чепаретата с тъмно перо и ламе,с големи морски куки,като често на бидемите се слагат шлаухи или къси гумички от кабелчета,за да се предотврати евентуалното прегризване на бидема и съответно-изпуснатата риба.
Друга "хватка" е риболова на плувка,или по-точно на тапа,като за стръв се закача парченце дребна морска риба,като хамсията,сафрида и цацата,които в естествената среда на лефера са неговата "манджа"!
Има въдичари,които използват монтажи за дънен риболов с крайна тежест,с три и повече големи куки,на които се закача за стръв отново дребна блескаща на светлината рибка.

Почитателите на спининговия риболов не признават друг метод на риболов,освен на изкуствени примамки,най-успешна сред които е блесната клатушка с малка тройка,за предпочитане са дребните бели блесни,имитиращи граца,или цаца.Блесни се използват предимно при замятане от брега-кейове,буни и други удобни,сравнително дълбоки места,в района на които често има наличие на храна.Воденето на блесната за този безпощаден хищник става бързо и енергично,но доста често удар следва непосредствено след падането на блесната във водата и изчакването й да потъне.
В никакъв случай не е добре когато блесната доближи въдичаря без да има удар той да се очайва.Леферът или удря веднага след падането на примамката във водата,или напада след дълго преследване в последния момент.

За риболов от лодка на влачене,предпочитани са средноголемите морски воблери със семпло оцветяване и дълбоко газене,воблерите с удължено тяло са по-добри от тумбестите,понеже наподобяват по-добре цаца и хамсия.
На излет с лодка за лефер блесните и воблерите в последно време биват нападани от новостта в морето-морската сулка.
Храни се със всички видове морска риба, основно сафрид, илария, платерина, заргана и др.

Ще започнем с дънния риболов. Трябва ви пръчка за дънен риболов. За дължината й се събразявате според мястото, от което ще ловите, но тя трябва да е над 3 метра. Подходящи са и surf caster-ите. Макарата е желателно да е с размер около 100 м. 0.40. Леферът е хищник и има страховити зъби, с които хапе, а как боли... Отнасяйте се с него както се отнасяте към щука. Монтажът за дънен риболов на лефер е поле за изява на всеки риболовец. В интернет има много западни сайтове, в които има подробни обяснения за дънните такъми, предвидени за риболов със стръв рибка. Важното е да имате дебел повод, който да бъде прегризан трудно от лефера, ако налапа цялата стръв. Може да ползвате и кевларен повод, волфрамов, метален или просто монофилен около 0.35-0.40. Такъмът е с крайно олово. На повода се връзва една кука с размер, подходящ на нея да бъде нанизан цял сафрид или граца (малък сафрид), може да ползвате и парчета от заргана. Друг удачен метод за монтаж е с две куки като втората е с ухо и е нанизана свободно да се движи по повода. Когато ловите лефер на дъно е добре да имате контакт с пръчката, за да можете да реагирате своевременно на удара. Времето за дънен риболов на лефер е вечер. Има случаи, когато удря и през деня, но това са по-скоро изключения. Най-търсените места са тези, където има някакво осветление. Това е не заради екстрата, която ви предоставя светлината, а защото вечерта пасажите от дребна риба се навъртат в осветените участъци. Лефер също може да бъде ловен и на плувка, или по-скоро на тапа. Това се прави на местата, където дъното е много обрасло и се налага стръвта ви да се намира над обраслия участък. През деня лефера се изтегля навътре в морето, следвайки пасажите от рибата, с която се храни. Привечер пасажите се връщат към брега и леферът, ако го има, идва с тях и се задържа до сутринта на следващия ден. Но и от това правило има изключения. Стари рибари са ми разправяли за добра слука с лефера по обедно време. Това значи, че е имало причина леферът да се задържи до брега, а причината винаги е една и съща - наличието на кльопачка. Така че ако посред бял ден хората вадят примерно сафрид, има голям шанс в района да се върти и зъбатият. Има места и със свои специфични особености, където е възможно леферът да се задържи до брега в продължение на седмици - това става много рядко, но все пак става. Едно такова място е каналът, свързващ морето с Варненското езеро. Причината леферът да се задържа там е огромното количество попчета, които също са част от менюто му. През 89-та година беше точно един такъв период; това е може би най-голямата "сеч" на лефер в близките 20 години. Лефер даваше от към края на август до началото на октомври. Най-активен беше сутрин по тъмно, после имаше спад и привечер отново се почваше. 7-8 хубави риби на ходене бяха нещо нормално. Основният метод за риболова му тогава беше на блесна. Блесна е може би доста силно казано за дръжките от врати, които много колеги ползваха, но такива бяха времената тогава, а и спининговият риболов не е особено популярен по морето. Леферът почти винаги издава присъствието си. Ако виждате риби да скачат по повърхността или да се пръскат панически във всички посоки, то почти е сигурно, че това е работа на зъбатия. Класиката в разпознаването на наличието на лефер е така нареченият джурум. Джурумите обикновено стават навътре в морето, но по-рядко стават и около брега. Когато леферът подгони пасажите с риба, тя тръгва да бяга към повърхността. Проблясването й привлича гларусите и чайките, които се въртят в участъка с рибата и се спускат бясно с главата надолу, бухат се във водата, опитвайки се да докопат нещо от обяда на лефера. Облакът от кръжащите гларуси и чайки се вижда от голямо разстояние и кара сърцето на рибаря да се разтупка. Ако пък някой колега до вас извади половин сафрид на чепарето или отхапана илария, то вече е съвсем сигурно, че леферът шета из района. Запалените по този риболов колеги винаги носят по някоя и друга блесна или воблер в снаражението си и в такива сублимни моменти смяната на такъма става с космическа скорост.

Bluefish, Bluefish (Pomatomus saltatrix)

Body length of 70 - 100 cm, weight 15, rarely 20 kg. Distribution: In tropical and subtropical parts of the Atlantic, Indian and southern Pacific Ocean. The Black Sea occurs relatively rarely. Biology: herds, the warm temperatures of fish inhabiting the open sea areas. Perform breeding, food and zimuvalni migrations. Appears in May - June the Bulgarian coast, winter in the Sea of Marmara. Sexually mature at 2 - 3 years, are reproduced in the July - September. Maggots are fed zooplankton and larvae of molluscs, fish and adults - particularly fish. Growing rapidly. Valuable commercial species. Minimum allowable catch size according to the law in our country is 28 cm
 

image Bluefish is a typical night marine predator that pursues everything runs away from him and without fatigue and without pochivka.Drebniyat bluefish are called chernokop.Tezi fish are like pirates when they gather in herds, destroyed 3 times more fish than eat.
Bluefish is renowned for its excellent taste among marine ribi.Nyakoi people claim that grehota experienced fisherman can not treat your guests with close grilled bluefish.
If the old sea-wolf pass meter with other fish, it is they are not expensive and close friend and did not deserve his respect.
Bluefish up to 500gr. Chernokopi called.
Autumn is fished from a boat flapper and the bottom and float.

  Used as bait in catching Bluefish

Bluefish are caught, most often in autumn than early September to late October, when warmer year until mid noemvri.Izvestni bait fishing for bluefish are cheparetata with a dark pen and lame, with big hooks, marine, often bidemite to be placed or dipped rubber tubings of kabelcheta to prevent a possible pregrizvane bidema respectively, and missed fish.
Another "lock" is a fishing bobber, or more precisely to the stopper as a bait to hang a piece of small pelagic fish such as anchovy, horse mackerel and sprat, which in the natural environment of the bluefish are his "dish"!
There are anglers who use assembly for bottom fishing with extreme severity, with three or more large hooks on which to hang a small bait again bleskashta light fish.

Spiningoviya fans of other fish do not recognize the method of Fishingthan artificial lures, the most successful among them is then a small three tilts, preferably are small white shining, imitate grace, or tsatsa.Blesni primarily used for casting from shore, wharves, and incite others comfortable, relatively deep locations , near which often are present hrana.Vodeneto shone for a ruthless predator that is quick and energetic, but quite often it hit immediately after the fall of the water gleamed and waiting to sink her.
In no case is better then a close when the rod without having to hit it or hit ochayva.Leferat immediately after the fall of the bait in the water and attacked after a long pursuit in the last minute.

Fishing from a boat in tow, are the preferred medium sea vobleri with simple colors and deep draft, voblerite prolonged massage are better than tumbestite because imitate better anchovy and sprat.
On a boat trip for bluefish and shine voblerite were recently attacked by the novelty of the sea-sea sulka.
He eats with all types of marine fish, mainly horse mackerel, ilariya, platerina, garfish and others.

We begin with the bottom Fishing. Should you stick to bottom fishing. For sabrazyavate length is the place from which to hunt, but it should be over 3 meters. Eligibility and surf caster-s. Reel is desirable size is about 100 m 0.40. Bluefish is a predator and a fearsome teeth that bite, and how it hurts ... Treat him as you treat your pike. Assembly to bottom fishing for bluefish is scope for the expression of any fisherman. In many Western Internet sites which have detailed explanations for demersal gear provided for fishing bait fish. The important thing is to have thick occasion to be difficult pregrizan bluefish if you swallowed the bait whole. You can use the occasion and Kevlar, tungsten, metal or just about 0.35-0.40 Nylon. Gear is essential lead. Sense of occasion is one knitting a size appropriate for it to be strung around the horse mackerel or Graz (small horse mackerel), and you can use pieces of garfish. Another felicitous method of installation has two hooks with the second ear and is strung to move on occasion. Bluefish hunt where the bottom is good to have contact with the rod to be able to react quickly to the impact. Time for bottom fishing for bluefish is tonight. There are cases when strikes in daylight, but these are rather exceptions. The most searched locations are those where there is some light. This is not because of the new option that provides light, but because the evening schools of small fish hang in the illuminated areas. Bluefish can also be hunting and swimmer, or rather of the stopper. This is done in places where the bottom is very overgrown and bait you need to be located above the overgrown plot. Bluefish during the day is downloaded into the sea, following schools of fish, with which foods. Evening passages returned to shore and bluefish, if any, comes with them and stayed until morning the next day. But this rule has exceptions. Old fishermen have told me good luck with the bluefish at lunch time. This means that bluefish is no reason to keep to the shore, but the reason is always the same - the presence of grub. So if people in broad daylight draw scad example, has a great chance in the region to spin and zabatiyat. There are places with their own specific features, wherever possible bluefish to keep to the shore for weeks - this is very rare but still happens. One such place is the channel connecting the sea to Lake Varna. Bluefish reason to hold there is huge amount of gobies, which are also part of its menu. During the 89th year was just such a period, it is perhaps the greatest "massacre" of bluefish in the next 20 years. Bluefish delivered by the end of August to early October. Was most active after dark in the morning, then was down again and the evening began. 7.8 good walking fish were normal. The main method of fishing, then it was shining. Shone is probably pretty strong words for the handles of the doors to many colleagues, but of such were the times then, and spiningoviyat fishing is very popular in the sea. Bluefish is almost always granted their presence. If you see a fish jump on the surface or be sprayed in all directions in panic, it is almost certain that it was the work of zabatiya. Classics in recognition of the existence of so-called bluefish dzhurum. Dzhurumite are usually out to sea, but become less and around the coast. When bluefish chased with passages fishIt starts to escape to the surface. Saddleback flashing it attracts seagulls and which rotate in an area of fish and a mad rush to head down, owl in the water, trying to get their hands on something from the lunch bluefish. Cloud of seagulls circle saddleback and visible from far away and makes the heart of the fisherman to be laboring. If anyone took a colleague to you half scad a flapper or biting ilariya, it is now quite certain that the bluefish has occurred around the region. Enthusiastic colleagues in this fishery is always a bear or another shone in vobler snarazhenieto and sublimate in such changing times, it tackles with cosmic speed.


Тагове:   лефер,   риба,   Fish,   bluefish,


Гласувай:
4
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. riba - лефер
08.09.2009 22:52
на скара става просто прекрасен
цитирай
2. анонимен - leferat i cernokopa ne sa redki
17.10.2009 20:04
leferat i cernokopa ne sa redki
цитирай
3. riba - ре
22.10.2009 18:43
А кой е казал че са редки?
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

Спечели и ти от своя блог!